Valgte Embedsmænd

Overmester

Jesper Albert Junker Jönsson
  • 71858181

Undermester

Tommy Andersen

Sekretær

Søren Piilgaard Henschel

Kasserer

Leif Andersson

Skatmester

Ernst Albert Jønsson

Fungerende eksmester

Kenn Sommer

Storrepræsentant

Kenn Sommer

Storrepræsentant

Ernst Albert Jønsson