Valgte Embedsmænd

Overmester

Dennis Lindberg Laursen

Undermester

Jesper Albert Junker Jönsson
  • 71858181

Sekretær

Søren Piilgaard Henschel

Kasserer

Per Samuelsen Lange
  • 46731619

Skatmester

Tommy Andersen

Fungerende eksmester

Kenn Sommer
  • 32538333

Storrepræsentant

Ernst Albert Jønsson
  • 41261260

Storrepræsentant

Kenn Sommer
  • 32538333