Historie

Idéen til Loge nr. 49 Saxo kom fra nogle brødre fra Loge nr. 6 Eureka, der gennem nogen tid havde drøftet muligheden for at starte en ny loge.

Torsdag den 20. maj 1920 blev der i Kjøbenhavns Sommertivoli afholdt et møde mellem fem brødre fra Loge nr. 6 Eureka. Dette møde resulterede i oprettelsen af den københavnske forening ”Saxo” og af foreningens fond ”Saxofonden”. Logen er i besiddelse af den originale regning fra denne særlige aften.

I den følgende tid holdt den nye forening møder, hvilket tiltrak flere brødre fra Loge nr. 6 Eureka.

Den 22. juni 1920 anerkendte br. Deputeret Storsire officielt foreningen Saxo som hørende under den danske jurisdiktion af Independent Order af Odd Fellows.

Den 23. oktober 1921 blev foreningen institueret som ”Loge nr. 49 Saxo I.O.O.F. af Danmark” af Storlogen under ledelse af br. Storsire Petrus Beyer. Denne dag blev Loge nr. 6 Eureka således moder til den nye Odd Fellow Loge. Den 16. oktober 1927 blev logen selv moder til Loge nr. 61 Øresund.

Der havde været forskellige forslag til logens navn, men efter afstemning blev navnet Saxo fastholdt. Logens hjemsted blev Odd Fellow Palæet, København, og mødeaften blev fastsat til at være tirsdag.

Ved institueringen bestod logen af 47 brødre og en ny bror, som blev indviet denne dag.

Som logens første embedsmænd for den resterende del af terminen 1920-1922 valgte de:

Br. Christian Emanuel Christiansen som Overmester

Br. Axel Halmie Schultz som Undermester
Br. Johannes Emanuel Olsen som Sekretær
Br. Johan Jacob Bruun som Skatmester
Br. Holger Kornerup-Bang som Kasserer

De første udpegede embedsmænd:

Br. Kapellan Hans Christian Alfred Christensen
Br. Inspektør Henrik Ferdinand Julius Christensen</li>
Br. Arkivar Jens Jørgen Johansen</li>
Br. Højre Assistent for Overmester Charles Edvard Julius Bove
Br. Venstre Assistent for Overmester Svend Aage Kramer

Br. Højre Assistent for Undermester Einar Edvard Neerbek
Br. Venstre Assistent for Undermester Jørgen Vilhelm Jørgensen
Br. Cermonimester Hans Peter Olsen
Br. Højre Assistent for Cermonimester Oscar Rudolf Vilhelm Rosenberg
Br. Venstre Assistent for Cermonimester William Fryd
Br. Indre Vagt Johan Carl Christian Milner

Logen havde også to Ex-mestre i br. Peter Anton Marker og br. Aage Henrik Langeland-Mathiesen.

Der er indtil nu udgivet to jubilæumsskrifter om logen. Det første jubilæumsskrift er skrevet af br. Axel Halmie Schultz, og omhandler de første ti år i perioden 1921-31. Dette jubilæumsskrift var, som forfatteren udtrykte det, ikke ment som et "festskrift", men snarere som et "festligt skrift".

Det andet jubilæumsskrift omhandler de første 25 år i perioden 1921-46. Dette er skrevet af br. Jens Christian Richard Ramhøj, og blev efter forfatterens mening ikke et "festligt skift" pga. medtagelsen af en række oplysninger om statistik, medlemstal mv.

Pr. 8. maj 2015 har logen haft 374 brødre, hvoraf 33 fortsat er medlem.